Organizácia školského roku 2018/2019

Otvorenie školského roka:      

kurzy pre žiakov  ZŠ                                              

 3. september 2018 o 11.00 hod.

pre dospelých a študentov SŠ          

5. september 2018 o 16.30 hod. –  od 2.ročníkov,všetky jazyky a konverzačné kurzy

6. september 2018 o 16.30 hod. –   1.roč. všetky jazyky

 

Testy

Polročné testy:                    od  22. 1. – 30 1. 2019

Záverečné testy:                 

2. 4.a 6. ročník - písomná časť od  12. 6 . – 18. 6. 2019, ústna časť od 19. 6. – 27. 6. 2019

1. 3. a 5. ročník písomná časť   od   18. 6. – 25. 6. 2019

Zaraďovacie testy pre nových poslucháčov : 27. jún 2019

Opravné testy :   27. august 2019          

Ukončenie školského roku          

Vydávanie osvedčení od 26.6. - 27. 6. 2019    

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

 

Jarný termín 2019

Základná  štátna jazyková skúška anglický jazyk

písomná časť 27. apríl 2019

ústna časť 1. - 3. jún 2019     

Všeobecná  štátna jazyková skúška anglický a nemecký jazyk

písomná časť 27. apríl 2019

ústna časť 1. - 3. jún 2019     

Prihlášky je potrebné podať od 01.03.2019 do 31.3.2019                                                            

 

ZÁPIS SÚČASNÝCH POSLUCHÁČOV DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV:

20. 6. 2019 -  29. 6. 2019

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  NA ŠK.R. 2019/2020   

4. 6. 2019 -   30. 6. 2019, v prípade voľných miest bude zápis pokračovať  24. 8. 2019 -  14. 9. 2019

PRÁZDNINY ( zhodujú sa s prázdninami na základných a stredných školách )

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október - 2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

 27. december 2018 -
 7. január 2019

 8. január 2019

 (utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

 1. február 2019

 (piatok)

 4. február 2019

 (pondelok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

 18. február -  22. február  
 2019

 25. február 2019

 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

 25. február - 1. marec   
 2019

 4. marec 2019

 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

 4. marec - 8. marec 2019

 11. marec 2019

 (pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

 18. apríl - 23. apríl 2019

 24. apríl 2019

 (streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31. august 2019

 2. september 2019

 (pondelok)

 

 

Štátne sviatky

1. september 2018 (sobota)              - Deň Ústavy Slovenskej republiky,

17. november 2018 (sobota)             - Deň boja za slobodu a demokraciu,

1. január 2019 (utorok)                      -  Deň vzniku SR

1. máj 2019 ( streda)                           - Sviatok práce

8. máj 2019 (streda)                          - Deň víťazstva nad fašizmom,

5. júl 2019 (piatok)                            - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,

29. august 2019 (štvrtok)                  - výročie Slovenského národného povstania,