Kurzy v školskom roku 2017/2018

 

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA: 

Dospelí,  študenti stredných a vysokých  škôl
1. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary
2. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary a Pre-Intermediate
3. ročník - učebnica: English File Third Edition Pre-Intermediate, Intermediate
4. ročník - učebnica: English File Third Edition Intermediate, študenti: Beyond B1
5. ročník - učebnica: English File Intermediate, Upper-Intermediate, študenti Beyond B1, B2 
6. ročník - učebnica: English File Third Edition Upper-Intermediate, študenti:  Complete First  2nd edition, Beyond B2

Prípravný ročník na  základnú štátnu jazykovú skúšku:
Učebnica: Complete First  ,  . Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií  anglicky hovoriacich krajín na úrovni B2, B2+.

Prípravný ročník na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.
 British and American Life and Institutions E. Morkesová. Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania a prekladu. Doplnkový materiál o literatúre  anglicky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1.                                 

Žiaci základných škôl  (11-15 rokov)
1. ročník - učebnica: Motivate 1
2. ročník - učebnica: Motivate 1, 2  
3. ročník - učebnica: Motivate 3
4. ročník - učebnica: Motivate 3 + Beyond B1

Konverzačný kurz - pokračujúci po ukončení stredného kurzu: . Materiály zamerané na  čítanie a počúvanie  s porozumením, rozvoj rozprávania v  bežnej komunikácii na úrovni B1-B2.

Špeciálny prekladový seminár: materiály zamerané na rozvoj zručností pri preklade do anglického jazyka. Úroveň B2 – C2.1.
 

KURZY NEMECKÉHO JAZYKA
1. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 1
2. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 1,2
3. ročník - učebnica:  Berliner Platz Neu 2,3
4. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 3
5. ročník - učebnica: EM Hauptkurs lekcie 1 - 4
6. ročník - učebnica: EM Hauptkurs lekcie 5 - 10 
7. ročník – prípravný na všeobecnú štátnu  jazykovú skúšku:  EM Abschlusskurs, reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1.

 

 

KURZ FRANCÚZSKEHO JAZYKA
3. ročník - učebnica: Campus  2, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2-B1.
 

KURZ RUSKÉHO JAZYKA

3. ročník - učebnica: Vstreči s Rossijej, plus, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2-B1.
 

KURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA

1. ročník - učebnica: K. Brožová Aventura 1, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2.
4. . ročník - učebnica: K. Brožová Aventura  2, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni B1-B2.