Zápis poslucháčov na š.r. 2018/19

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV bude pokračovať 

od 24. augusta do  14. septembra 2018

do kurzov, ktoré nie sú naplnené.

OSOBNE v budove školy 

v termíne 24.8.2018 - 3.9. 2018

   pondelok –štvrtok  od 10.00 hod do 15.00 hod.

                                        piatok  9.00-13.00 hod.

v termíne 4.9. -14.9.2018

pondelok –štvrtok  od 12.00 hod do 18.00 hod.

                                        piatok  9.00-15.00 hod.

TELEFONICKY: 0905 727 558,  053/3810188

MAILOM: js@jssnv.sk

Jazykové kurzy, ktoré v školskom roku 2018/2019 ponúkame nájdete podľa  jednotlivých jazykov v sekcii Ponuka kurzov 2018/2019.

Pre zápis je potrebné vyplniť prihlášku a do týždňa uhradiť poplatok za štúdium.

Prihlášku nájdete aj na našej stránke v sekcii Prihláška na štúdium.

Poplatok za štúdium v jazykovej škole sa skladá zo zápisného a školného.Podrobnosti sú uvedené v sekcii Poplatky.

 Do prvých a druhých  ročníkov sa poslucháči zapisujú na základe podania prihlášky a zaplatenia poplatku.

Do vyšších ročníkov je potrebné absolvovať aj zaraďovací pohovor alebo test, preto  je potrebná osobná účasť v čase zápisu alebo podľa dohody.

 ZÁPIS SÚČASNÝCH POSLUCHÁČOV. Súčasní poslucháči sa riadia pri zápise pokynmi od svojho vyučujúceho, ktorému odovzdajú prihlášku do 28. júna 2018

Do kurzov jazykovej školy sa môžete zapísať aj počas školského roka, ktorý práve prebieha, ak  je v danom kurze voľné miesto.