Otvorenie šk.r. 2017/18

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA  2017/ 2018

KURZY PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

4. september 2017 o 11.30 hod.    všetky ročníky

KURZY PRE DOSPELÝCH A ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

6. september 2017 o 16.30 hod.     1. ročníky, všetky jazyky 

7. september 2017 o 16.30 hod.     2. - 7. ročníky, konverzačné                                                                                     kurzy, všetky jazyky

Otvorenie školského roka má informatívny charakter.

Zoznamy poslucháčov zaradených do kurzov a časový rozvrh kurzov budú  prístupné vo vestibule školy. Na zozname každého kurzu bude uvedený termín prvej hodiny, ktorý je záväzný. Prípadné zmeny v kurzoch sa budú riešiť na prvej hodine.