Zamestnanci

Mgr. Justína Kurillová riaditeľka, učiteľka ANJ kurillova@jssnv.sk 0905 727 558, 053/38 10 188
PhDr. Jana Fukerová učiteľka NEJ,ANJ zástupca pre pedagogické veci fukerova@jssnv.sk 053/38 10 188
Mgr. Lucia Dzurillová učiteľka ANJ gaborova@jssnv.sk  0917 801 457
Mgr. Zuzana Gardošová učiteľka ANJ gardosova@jssnv.sk 0917 801 457

Externí učitelia

Ing. Mgr. Miriam Dovalová uučiteľka ANJ  dovalova@jssnv.sk  -
Mgr. Stanislava Hudranová učiteľka ANJ    
Mgr. Daniela Lozanová učiteľka TAJ    
Mgr. Monika Pirháčová učiteľka ANJ
 

 
PhDr.Alexandra Schmidtová,PhD. učitelka SPJ  
 
Mariana Meneses Fernandez učiteľka SPJ    
Mgr. Lucia Bobková učiteľka ANJ    
Mgr. Daša Rutkayová učiteľka ANJ    
PaedDr. Silvia Kozubová učiteľka NEJ    

Ostatní pracovníci

Daniela Spišáková mzdová účtovníčka -

0905727559

Anastázia Melušová hospodárka -  
 Ing. Radovan Papcun technik    
Mária Brutovská upratovačka - -