Zamestnanci

Mgr. Justína Kurillová riaditeľka, učiteľka ANJ kurillova@jssnv.sk 0905 727 558, 053/38 10 188
PhDr. Jana Fukerová učiteľka NEJ,ANJ zástupca pre pedagogické veci fukerova@jssnv.sk 053/38 10 188
Mgr. Lucia Gáborová učiteľka ANJ gaborova@jssnv.sk  0917 801 457
Mgr. Zuzana Gardošová učiteľka ANJ gardosova@jssnv.sk 0917 801 457

Externí učitelia

Mgr.Erika Krivjanská uučiteľka ANJ v 1. polroku   -
Mgr. Stanislava Hudranová učiteľka ANJ    
Mgr. Eva Hudáková učiteľka  FRJ    
Mgr. Monika Pirháčová učiteľka ANJ
 

 
Mgr.Lenka Čajková učitelka SPJ  
 
Mgr, Viera Kučinská učiteľka RUJ    
Mgr. Katarína Šoltésová učiteľka ANJ    
PaedDr. Silvia Kozubová učiteľka NEJ    
Ing. Mgr. Miriam Dovalová dočasne zastupujúca učiteľka ANJ, NEJ dovalova@jssnv.sk  

Ostatní pracovníci

Daniela Spišáková mzdová účtovníčka -

0905727559

Anastázia Melušová hospodárka -  
 Ing. Radovan Papcun technik    
Mária Brutovská upratovačka - -