ZŠ Povýš. sv. Kríža, Smižany

           Pobočka na Základnej škole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch

v školskom roku 2017/2018 sa  vyučujú nasledujúce kurzy anglického jazyka:

 

2. ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov 6. a 7. ročníkov. ( utorok a štvrtok 13.50 -15.20 hod.)

3. ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov 8 a 9. ročníka ( utorok a štvrtok 15.30 -17.00 hod.)

4. ročník kurzu anglického jazyka  pre dospelých a študentov stredných škôl. ( utorok a štvrtok 17.10 -18.40 hod.)

 

V prípade otázok sa informujte sa na 0905 727 558.