Gymnázium Školská 7 SNV

POBOČKA GYMÁZIUM ŠKOLSKÁ 7, SPIŠSKÁ NOVÁ VES  ponúka študentom kvalitnú alternatívu pre ďalšie zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch s možnosťou vykonať štátnu jazykovú skúšku

                         Školský rok 2017/2018

                         KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

KURZ PRE ŠTUDENTOV 1. 2. a 3. ROČNÍKA

Kurz zameraný na upevnenie učiva z gramatiky a rozvíjanie ďalších  jazykových zručností – rozprávania, čítania, počúvania pre študentov, ktorí pociťujú potrebu zdokonaliť sa v cudzom jazyku  z dôvodu zlepšenia študijných výsledkov na strednej škole alebo chcú získať. Obsah kurzu sa prispôsobí potrebám poslucháčov.

Vyučovanie v kurze – podľa výberu:   2x týždenne ako dvojhodinovka alebo  1x týždenne ako dvojhodinovka v priestoroch Gymnázia Školská 7, popoludní po skončení vyučovania.

 Cena kurzu:  120,00 € (4 vyučovacie hodiny do týždňa)

                          80,00 € ( 2 vyučovacie hodiny do týždňa)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je 12. V cene kurzu nie je zahrnutý študijný materiál.

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV

Kurz zameraný hlavne na prípravu na ústnu časť maturitnej skúšky, no podľa požiadaviek jeho obsahom môže byť aj rozvoj jazykových zručností potrebných vo všetkých častiach skúšky (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, rozprávanie v rámci predpísaných tém, gramatika a lexika), precvičovanie kľúčových techník testovania.

Cena kurzu:  100,00 €  (4 vyučovacie hodiny do týždňa: september - máj)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je12.

Cena kurzu: 80,00 €  (2 vyučovacie hodiny do týždňa: september - máj)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je12.

                    Prihlasovanie do kurzov: do 15. septembra 2017

Kontaktná osoba na Gymnáziu Školská 7, Sp.Nová Ves:  Mgr. M. Pirháčová,– prihlášky, informácie.

V Jazykovej škole, Javorová 16,  Sp. Nová Ves, osobne od 12.00 do 16.30 hod., tel. 0905727558.

Začiatok formulára