Skúška jazykovej spôsobilosti

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves ako škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky v zmysle § 6 ods. 6 vyhlášky 321/2008 o jazykovej škole,  organizuje skúšky jazykovej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca úroveň A2 - C1).

Skúška je určená interným aj externým záujemcom o získanie osvedčenia o dosiahnutom stupni jazykovej spôsobilosti.

Na skúšku sa prihlasuje písomnou formou. V písomnej prihláške, okrem základných osobných údajov, je potrebné uviesť cudzí jazyk, v ktorom má byť skúška vykonaná. V prípade, že žiadateľ požaduje skúšku vykonať na určitej úrovni, je to potrebné v prihláške uviesť.

Na skúšku je možné prihlásiť sa počas trvania školského roka od 15. septembra do 1. júna.  Podmienkou vykonania skúšky je uhradenie poplatku.

Poplatok za vykonanie skúšky jazykovej spôsobilosti je 25,00 €.

 

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves ako škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky v zmysle § 6 ods. 6 vyhlášky 321/2008 o jazykovej škole,  organizuje skúšky jazykovej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca úroveň A2 - C1).

Skúška je určená interným aj externým záujemcom o získanie osvedčenia o dosiahnutom stupni jazykovej spôsobilosti.

Na skúšku sa prihlasuje písomnou formou. V písomnej prihláške, okrem základných osobných údajov, je potrebné uviesť cudzí jazyk, v ktorom má byť skúška vykonaná. V prípade, že žiadateľ požaduje skúšku vykonať na určitej úrovni, je to potrebné v prihláške uviesť.

Na skúšku je možné prihlásiť sa počas trvania školského roka od 15. septembra do 1. júna.  Podmienkou vykonania skúšky je uhradenie poplatku.

Poplatok za vykonanie skúšky jazykovej spôsobilosti je 25,00 €.

 

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves ako škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky v zmysle § 6 ods. 6 vyhlášky 321/2008 o jazykovej škole,  organizuje:

skúšky jazykovej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca úroveň A2 - C1).

Skúška je určená interným aj externým záujemcom o získanie osvedčenia o dosiahnutom stupni jazykovej spôsobilosti.

Na skúšku sa prihlasuje písomnou formou. V písomnej prihláške, okrem základných osobných údajov, je potrebné uviesť cudzí jazyk, v ktorom má byť skúška vykonaná. V prípade, že žiadateľ požaduje skúšku vykonať na určitej úrovni, je to potrebné v prihláške uviesť.

Na skúšku je možné prihlásiť sa počas trvania školského roka od 15. septembra do 1. júna.  Podmienkou vykonania skúšky je uhradenie poplatku.

Poplatok za vykonanie skúšky jazykovej spôsobilosti je 25,00 €.