Náhrada maturity - zmena

Novelou školského zákona č. 245 / 2008, ktorá bola schválená dňa 4. 12. 2013, sa ruší uznávanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Je dôležité poznamenať, že tí študenti, ktorí získali vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške do februára 2014 môžu ich využiť v ďalšom šk. roku 2014 /15 a požiadať o uplatnenie náhrady mat. skúšky z cudzieho jazyka.

Dôležité upozornenie!

Riaditeľovi školy treba túto žiadosť predložiť do 28. 2. 2014.