PREZENČNÁ VÝUČBA

Od pondelka 17.1. prechádzame naspäť na PREZENČNÉ vyučovanie v škole v režime OTP. Očkovaní a prekonaní donesú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní k nahliadnutiu. Tí, ktorí ktorí nie sú očkovaní ani prekonaní, sa preukážu negatívnym testom vždy v pondelok alebo utorok (podľa rozvrhu hodín).

Okrem toho každý študent musí vždy na začiatku týždňa priniesť aj písomne vyhlásenie o bezpriznakovosti, ktoré nájdete na stránke školy v časti Tlačivá.

Rúška sú POVINNÉ!

V prípade otázok sa obráťte na svojho vyučujúceho.

Tešíme sa na Vás!

Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka 2021/2022:

2.september o 10:00 - žiaci 1.-4. ročníka AJ

6.september o 16:00 - základný kurz 0.-2. ročník anglický jazyk
                                    stredný kurz 3.-4. ročník anglický jazyk

7.september o 16:00 - vyšší 5.-6. ročník a prípravný kurz na B2, C1 anglický jazyk, prekladový seminár, konverzačné kurzy
9.september o 14.00 - všetky ostatné kurzy a jazyky
9.september o 16.00 - Smižany

14.september o 16.00 - Spišské Podhradie

Otvorenie školského roka má informatívny charakter, nájdete sa na zoznamoch, ktoré budú v daný deň vyvesené vo vestibule školy a na našej internetovej stránke.

Je potrebné prísť na PRVÉ STRETNUTIE, ktoré je uvedené na zoznamoch jednotlivých skupín.

 

ZOZNAMY ŽIAKOV

Zoznamy žiakov a kurzov postupne nájdete v časti Študenti - Otvorenie školského roka

Spustenie online prihlášok

Od 15. júna 2021 je možné sa prihlásiť na kurzy v školskom roku 2021/2022 vyplnením online prihlášky alebo klasickej papierovej prihlášky.

Radi vás uvidíme na niektorom z našich kurzov.