Štátna jazyková skúška

Na jarný termín 2024 prijímame prihlášky na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického a nemeckého jazyka. Riadne vypísanú prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení je potrebné doručiť do 31. marca 2024 osobne, poštou alebo mejlom. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Štátna jazyková skúška/Termíny. 

Zápis do kurzov

Do  našich kurzov sa môžete zapísať pomocou online prihlášky, ktorú nájdete na nasledovom linku: https://jssnv.sk/branches/all. Sme tu pre Vás aj osobne. Tešíme sa na Vás.