Termíny

Jesenný termín 2021 - písomná časť

Poplatok: Základná štátna jazyková skúška - 60 €

                Všeobecná štátna jazyková skúška - 85 €

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

15. október 2021   

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

15. október 2021

Jesenný termín 2021 - ústna časť

5. november 2021

  

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 16. septembra 2021.

 

Jarný termín 2022 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

23. apríl 2022

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

23. apríl 2022

Všeobecná štátna jazyková skúška – taliansky jazyk

23. apríl 2022

Jarnýtermín 2022 - ústna časť

27. máj - 4. jún 2022

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 31. marca 2022.

 

Jesenný termín 2022 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

14. október 2022  

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

14. október 2022

Jesenný termín 2022 - ústna časť

4. november 2022

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 16. septembra 2022.