Termíny

Jarný termín 2021 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

15. máj 2021   

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

7. máj 2021