Termíny

Jesenný termín 2020

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška anglický jazyk

písomná časť – 16. október 2020

ústna časť – 7. november 2020

Prihlášky je potrebné podať do 16. septembra 2020. Prihláška sa považuje za kompletnú, ak je riadne vyplnená a je k nej priložený doklad o zaplatení, štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov.                                                

 

Jarný termín 2021

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

písomná časť – 17. apríl 2021

ústna časť – 28. – 31 máj 2021     

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

písomná časť – 17. apríl 2021

ústna časť – 28. – 31 máj 2021     

 

 

Prihlášky je potrebné podať v termíne 1. - 31. marec 2021. Prihláška sa považuje za kompletnú, ak je riadne vyplnená a je k nej priložený doklad o zaplatení, štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a súhlas so spracovaním osobných údajov.