Povinné zverejňovanie

Povinné informácie v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. škola uverejňuje na portáli úradu KSK.