Základné informácie

Vitajte na stránke Jazykovej školy na Javorovej 16 v Spišskej Novej Vsi.
 

\"Ponuka

 

Naša ponuka :

Jazykové vzdelávanie v kurzoch cudzích jazykov :

  - anglickom

  - nemeckom

  - španielskom

  - talianskom

  - francúzskom

  - ruskom

  - japonskom

  - maďarskom

  - poľskom

Jazykové vzdelávanie je prístupné všetkým vo veku od 10 rokov, horná hranica nie je obmedzená.

Vyučovanie v kurzoch  je od septembra do júna 2 x 2 hodiny týždenne v čase od 14.30 hod. do 19.45 hod.

Skúšky:

  Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

  Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického a nemeckého jazyka

  Skúšky jazykovej spôsobilosti

Prečo sa učiť cudzie jazyky u nás?

1. široká ponuka kurzov cudzích jazykov - naučíme vás komunikovať s celým svetom

2. súvislé a na seba nadväzujúce jazykové vzdelávanie - zabezpečíme kontinuálne napredovanie

3. cudzí jazyk sa naučíte kvalitne - zúročíme vaše úsilie vložené do učenia

4. kvalifikovaní vyučujúci - vyučujeme kvalitnými a zanietenými učiteľmi

5. pútavé formy práce - pomôžeme vám nenásilne prekonať jazykovú bariéru

6. primerané ceny - investujete do svojho  vzdelávania za rozumné ceny

7. štátne jazykové skúšky - vykonaním všeobecnej štátnej jazykovej skúšky si môžete zvýšiť kvalifikáciu