Oznamy

Štátne jazykové skúšky

Ústna časť základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka bude 4., 9. a 11. júna 2021.

Spustenie online prihlášok

Od 15. júna 2020 je možné sa prihlásiť na kurzy v školskom roku 2020/2021 vyplnením online prihlášky alebo klasickej papierovej prihlášky.

Radi vás uvidíme na niektorom z našich kurzov.