Organizácia školského roku 2020/2021

Otvorenie školského roka:      

Má informatívny charakter. Vo vestibule Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves budú zoznamy poslucháčov s uvedením dátumu prvého stretnutia. V tom istom čase budú na internete zverejnené zoznamy poslucháčov v ročníkoch s uvedením dátumu prvého stretnutia. Na prvé stretnutie je potrebné prísť.

Zoznamy uchádzačov v jednotlivých kurzoch:

 

Anglický jazyk

Žiaci

 

Študenti

 

Dospelí

 

Ostatné